Monthly Archives: Mayıs 2014

GHK 2014 ULUSLARARASI GELENEKSEL OKÇULUK YARIŞMALARI KURALLARI

Gümüşyay
Gümüşyay
 

GHK 2014 ULUSLARARASI GELENEKSEL OKÇULUK YARIŞMALARI KURALLARI

 PUTA HEDEFİ

puta

1- Açık alan koşularında kullanılacak olan puta üstte verilmiş olan puta resminden orantısal olarak büyütülerek hazırlanır.

2- Putanın dikine boyu sabit ve uzaklaşan puta koşuları için 110 cm dir.

3- Putanın yerden yüksekliği 50 cm. dir.

4- Gerek görülürse birden fazla okçuya aynı hedefe atış yaptırılabilir. Bu durumda okçular arasında 80 cm mesafe olmak zorundadır. Okçu sayısı 4 ten fazla olamaz.

5- Koşularda 15 yaş üzeri erkek ve kadınlar birlikte yarışır puanlamaları ayrı yapılır. 15 yaş altı okçular birlikte yarışır puanlamaları ayrı yapılır.

 

 

 

 

 

 

OKÇULARIN DONANIMLARI

 

1- Bu madde okçuların GHK 2014  müsabakalarında kullanmaları gereken donanımları belirtir ve düzenler. Kurallarla belirlenen özellikleri taşıyan donanımı kullanmakla sorumluluğu okçulara aittir. Şüpheli durumlarda okçudan donanımını hakeme göstermesi istenebilir.

2- GHK 2014  kurallarına aykırı donanım kullanan bir okçu diskalifiye edilebilir.

 

Aşağıda belirtilenler tüm farklı kategoriler için uygulanacak, izlenmesi gereken kurallardır:

1- Tarihi(geleneksel) kıyafet zorunludur.

1- Kullanılan bir yayın merkez penceresi, rest veya ok yatağı olması yasaktır.

3- Yay sentetik veya organik malzemeden yapılmış olabilir.

4- Yay üzerinde modern hiçbir aksesuar olamaz.

5- Yay üzerine işaret konulması serbesttir.

6- Ok üzerine çekiş uzunluğunu gösterir işaret konabilir.

7- GHK 2014  un düzenlediği yaya okçuluklarının tümünde ahşap gövdeli olmak kaydıyla istenilen türde ok kullanılabilir. Buna ek olarak, kullanılan okların temrenleri bıçaklı veya köşeli olamaz.

8- Ok ahşap bir şaft üzerine monte edilmiş uç, yelek ve arkalıktan oluşur ve istenirse ok üzerinde boyalı kısım bulunabilir. Her okun üzerinde okçunun ismi veya isminin baş harfleri bulunmalıdır.

9- Okçunun kirişi tutması, çekmesi ve bırakmasına yardım edecek her türlü zihgir eldiven, parmaklık ya da bandaj (plaster) kullanmasına izin verilir.

10- Yay elinde eldiven ve benzeri giyilmesine kabzaya tutturulmaması kaydı ile izin verilebilir.

11- Menzil koşularında( flight shooting) kabzaya muşamba sarmak bilek siperi kullanmak serbesttir. Kabzaya tutturulmuş siper ve mecra kullanmak yasaktır.

12- Okların hedefte hangi noktaya isabet ettiğini tespit etmek için dürbün, teleskop ve diğer yardımcı aletler kullanılabilir.

13- Numaralı gözlük ve güneş gözlükleri kullanılabilir. Ancak bunların hiçbiri üzerine monte edilmiş mikro mercek ve benzeri yardımcı araçlarla nisan almaya yardım edici nitelikte olmamalıdır.

 

Şu aksesuarlara izin verilir:

 

1- Kolçak, sadak, tirkeş, miğfer, plaka veya zincir zırh,

2- Yayı yere bırakmak kesinlikle yasaktır. Yay taşıyan üçayak kullanılabilir.

 

ATIŞLAR

 

1- Uzaklaşan puta (ayrıntılar için Uzaklaşan Puta bölümüne bkz.)için atışlar tek tek yapılacaktır.

2- Sabit puta için 5’ lik seriler halinde GHK 2014  ün koşu öncesi belirlediği set sayısınca atış yapılacaktır.

3- İki kişinin finale kaldığı durumlarda finalistler son turda tek tek atış yaparlar. Puanlama anlık yapılır.(Ayrıntı için Sabit Puta Koşusu bölümüne bkz.)

4- GHK 2014  koşuları bir gün ya da birbirini izleyen iki günde yapılabilir.

5- Bir okçuya 5 okluk bir seriyi atması için tanınan süre iki (2)dakikadır.

6- Finalde tek tek atışlar sırasında bir ok için verilen en fazla süre 20 saniyeyi geçemez.

7- Belirtilen zamandan önce ya da sonra veya okçunun kendi sırasının dışında yaptığı atış, atış serisi içinde sayılır ve bu atış karavana kabul edilir.

8- Donanımda herhangi bir arızanın oluşması durumunda, okçu el kaldırarak bir adım

geriye çıkar. Bozuk olan donanımın tamiri veya değişimi için 10 dakikaya kadar ekstra zaman verilebilir. Okçu en kısa ve uygun zamanda bir hakemin gözetimi altında yapması gereken atışları tamamlar.

9- Ama hiçbir şekilde donanımda meydana gelen bir arıza koşuyu 10 dakikadan fazla geciktiremez.

10-Atışlara başladıktan sonra, beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle, okçu atışlara devam edemiyorsa, 15 dakika içinde sağlık personeli problemin ne olduğunu inceler ve okçunun devam edip edemeyeceğini bildirir. Okçu en kısa zamanda bir hakem gözetiminde eksik kalan atışlarını gerçekleştirir ama bu atışları için maksimum 15 dakika verilir.

11-Takım karsılaşmalarında okçu eksiğini giderirken takımın diğer üyeleri kendi atışlarını yapmaya devam edebilirler.

12- Engelliler dâhil, okçular, bağdaş kurarak, çift diz yerde, tek diz yerde veya ayakta ve desteksiz olarak atış yapabilirler. Duruş pozisyonu, her iki ayak çizgi arkasında yer alacak şekilde olmalıdır.

13-Hiçbir koşul altında ok tekrar atılamaz.

14- Okçu atış çizgisindeyken diğer okçuları rahatsız etmemek şartıyla takım yönetiminden elektronik olmayan sözlü bilgi alabilir.

15- Takım karsılaşmalarında, takımdaki okçular okçu ve çalıştırıcı atış çizgisinde olup olmadıklarına bakılmaksızın birbirlerine sözlü olarak yardım edebilir. Atış esnasında çalıştırıcı sadece çalıştırıcı alanından yardım edebilir.

16- Isınma atışları atış yöneticisinin kontrolü altında yapılacaktır. Atış yöneticisi atılacak ok sayısını belirler.(bak ısınma atışları).

ATIS SIRASI VE ZAMAN KONTROLÜ

 

1- Bir, iki, üç ve dört okçu aynı hedefe atış yapabilir.

2- GHK 2014   atışları serbest veya sıralı yaptırabilir.

3- Eğer birden fazla okçu sırayla bir hedefe ok atarsa,  sıralama sağdan sola doğru olur.

4- Atış sırası, kiriş değişimi, donanımların ayarlanması veya gerekli tedavinin uygulanması amacıyla geçici olarak değiştirilebilir.

5- Takım koşularında ( sabit puta için) Bir takım dört (4) okçudan oluşur.

6- Takımlar Ok sayısına göre veya puan usulü ile yarışırlar(isabetli her okuın Puan değerini organizasyon belirler). Atılacak ok sayısı GHK 2014  tarafından takım sayısına göre belirlenir. (okçu başına 5 ten fazla olabilir).

7- Okçular puanlamalara iştirak edebilirler.

8- Takımlarda hiçbir sebep nedeniyle okçu değişimi yapılamaz.

 

Atış Süresi ve Zaman Kısıtlamaları:

 

1- Okçuların sırayla attığı koşularda bir ok için 20 saniye, serbest atışlarda ise 5 ok için 2 dakika sınırlaması kuraldır.

2- Bazı istisnai durumlarda verilen süreler uzatılabilir. Meydan şeyhi buna yetkilidir.

3- Meydan Şeyhi sesli ikaz ile atışları başlatır ve sonlandırır. Bunun için düdük kullanabilir.

4- Eğer bir seri atılırken herhangi bir nedenden dolayı atış geçici bir süreyle durdurulduysa, zamanlama tekrar ayarlanır.

 

PUANLAMA

 

1- Ok putanın yanal alanına saplanırsa puan alınamaz. Ancak dış çizgi üzerine isabet etmişse puan alır.

2- Ne oklara ne de hedef yüzüne hedefteki tüm okların değeri kaydedilene kadar dokunulamaz.

3- Hedefi delip geçen veya hedef yüzü üzerinde gözükmeyecek kadar derine inmiş olan oklar sadece hakem tarafından puanlanabilir. Bu durumda hakem hemen uyarılmalıdır.

 

Bir ok;

 

  1. Puta hedefine tahtasına vurur saplanmaz ve geri düşerse, puan alamaz.
  2. Hedefte bir okun sarktığını ve düşmek üzere olduğunu fark eden okçu atışını keser ve bayrakla ilgili hakeme haber verir. Atış durdurularak hakem ve isteyen okçunun nezaretinde ok puan yeri değerine göre yerleştirilir.
  3. Bir ok bir başka oka çarparak düşerse puan alamaz.
  4. Çarpıp geri düşen oklar koşuyu durdurmaz.
  5. Yerden sekip saplanan oklar karavana kabul edilir.

 

Beraberlik:

 

1-Sabit puta beraberliğinde finalistler tek tek bir tanesi galip gelene kadar atış yaparlar. Beraberliğin uzaması durumunda meydan şeyhi tarafından putanın  en üstü atışı yaptırılabilir.

Turnuva sonunda Meydan Şeyhi sonuçları tüm katılımcılara açıklamak zorundadır.

 

 

 

KURALLAR ve İHLALLER

Aşağıda, kurallara uymadıkları ve/veya gerekli şartları sağlamadıkları durumlarda okçulara ve görevlilere verilecek cezalar listelenmiştir.

 

Uygunluk, diskalifiye olma durumları:

 

  1. GHK 2014  kurallarına uymayan bir donanım kullanarak yarıştığı tespit edilen bir okçunun puanları silinerek diskalifiye edilecektir.
  2. Gerektiğinden fazla sayıda ve tekrarlayan şekillerde ok atan okçu veya takımların puanları silinerek diskalifiye edilecektir.
  3. Kuralları bilerek ihlal ettiği ispatlanan bir okçu koşudan ihraç edilebilir ve kazandığı herhangi pozisyonu kaybedecektir.
  4. Bir okçu, hakemlerin bilgisi altında dahi olsa, okun koşu alanı dışına gitmesine neden olacak atış tekniği ve malzeme kullanamaz. Eğer okçu bu şekilde atış yapmakta ısrarcı olursa, meydan şeyhi tarafından sahadan çıkarılır.
  5. Eğer bir okçu, atış çizgisini çok az geçerse, hakem ikaz eder okçu atış çizgisinin gerisine dönerek atışına yeniden başlamalıdır. İkaza uymayıp okçulardan biri okunu atarsa o ok karavana yazılır.

 

Uyarılar:

 

1- Birden fazla uyarı alan ve sıralanan ve aşağıdaki GHK 2014  kurallarını ihlal eden veya hakemin direktiflerine ve kararlarına uymayan okçular, meydan şeyhi tarafından koşudan ihraç edilirler.

2- Hiçbir okçu, diğerinin donanımına onun izni olmadan dokunamaz.

3- Atış çizgisinin dışında hiç bir okçu yayını oklu geremez.

4-Atış esnasında, sadece atış sırası kendinde olan okçular atış çizgisi üzerinde durabilir.

5- Atış sinyali verilene kadar okçular yay kolunu kaldıramazlar.

6- Ne oklara nede hedef yüzüne hedefte ki tüm okların değeri kaydedilene kadar dokunulamaz.

7- Okçu, hakemlerin bilgisi dâhilin de bile olsa, okun kazayla bırakıldığı durumlarda güvenli bölgenin gerisine (perde, duvar v.b.) ya da güvenlik donanımlarına gitmesine sebep olacak şekilde çekiş yapamaz. Eğer okçu bu şekilde atış yapmakta ısrarcı olursa, hakem heyeti başkanı ya da atış yöneticisi tarafından sahadan çıkarılır.

8- Okçular koşu bölgesinde meraklılara yaylarını veremez atış gösteremez.

 

SORU VE İTİRAZLAR

 

1- Oklar çekilmeden önce, hedef tahtasında okçu hedefteki herhangi bir okun değeri hakkında hakeme soru sorabilir veya itiraz edebilir.

2- Hakemin kararı son karardır.

3- Atış ya da okçu ile ilgili sorular koşunun bir sonraki ayağından önce hakemlere bildirilmelidir.

 

AÇIK ALAN KOŞULARI ÖZEL KURALLARI

 

1- Erkek, kadın, 15 yaş altı ve takım olarak dört gurupta yapılır.

2- Puta boyu 110 cm olacak şekilde ayarlanır.

3- Puta özellikleri ve yerleştirilmesi için bknz. 1nolu madde.

 

UZAKLAŞAN PUTA KOŞUSU

 

1- Okçu sayısının azlığı ve çokluğu göz önüne alınarak puta 30 metreye konularak başlanır.(putaların konulacağı uzaklık 30-45-60-75-90 metre)

2- Yukarıdaki durumlarda Meydan Şeyhi tam yetkilidir.

3- Yarışmacılar erkek, kadın, 15 yaş altı olan guruplar halinde tek tek anons edilirler.

4- Üst tura(putaya) çıkmak için puta yüzüne saplanan tek ok yeterlidir.

5- Yarışmacı 12 okla yarışmaya başlar vuran üst tura çıkar son putaya kalan bütün oklarını atar 30 metre her isabetli ok 1 puan 45 metre her isabetli ok 3 puan 60 metre her isabetli ok 5 puan 75 metre her isabetli ok 7 puan 90 metre her isabetli ok 10 puandır.)

 

 

 

SABİT PUTA KOŞUSU(Ferdi)

 

1- Her ok 10 puan değerindedir.

2 -Putanın hangi uzaklığa konacağı yarışmanın en az 2 ay öncesinden GHK 2014  tarafından belirlenir ve ilan edilir.(2014 için 90 metre)

3- Okçu sayısının azlığı ve çokluğuna göre ok sayısı belirlenir.(2014GHK 10 ok tek seferde atılacak)

4- Okçu sayısının azlığı veya çokluğuna göre puta karşısına aralarında 80 cm mesafe olacak şekilde 3 veya 4 veya 5 okçuya kadar müsaade edilebilir.

5- Oklar genel kurallarda ifade edilen şekilde sırayla ve belli sürede atılır.

6- En fazla sayı yapan okçu yarışmayı kazanır.

 

 

SABİT PUTA KOŞUSU (Takım)ÜLKE ULUSAL TAKIMLAR

1- İsabetli her ok 10 puan değerindedir.

2- Putanın hangi uzaklığa konacağı yarışmanın en az 2 ay öncesinden GHK 2014  tarafından belirlenir ve ilan edilir.(erkekler 2014 için 90 metre, Bayanlar 70 mt Çocuklar 50 mt)

3- Takımlar 4 er kişiden oluşur

4- kişi sıra ile sağdan sola doğru 5 er ok atarlar.

5- Toplam 20 oktan en fazla sayıyı yapan takım kazanır.

6- Eşit sayıda oku olan takımlar beraberliğin bozulması için bir kez daha yarışır.

7- İkinci kez eşitlik durumunda Meydan Şeyhi putanın en üstü atışına karar verebilir. Bu durumda son turda aynı sayıda oku olan takımlardan oku en yukarıda olan yarışmayı kazanır.

 

MENZİL KOŞUSU

1- Koşu limitli(50 lbs altı yay Kabza dışı 73 cm de) ve limitsiz olarak iki ayrı kategori de yapılır.

2- Her okçu sırayla ayak çizgisinin arkasından önceden belirlenmiş sayıda ok atar.(GHK 2014  için 3 adet ok)

3- Salkı düşmeyen( arrow with in the borders) en uzaktaki ok sahibi koşuyu kazanır.

4- Limitler en az 2 ay önceden belirlenir.(GHK 2014  için 50 lb.)

5- Yayın limit altında olup olmadığı koşudan önce hakem tarafından tespit edilir.

6- Atışın geçerli olması için okun ayaklı düşmesi (saplanmış olması)gereklidir.(bu karar yarışma yerinin koşullarına bağlı olarak değiştirilebilir)

7- Tüm oklar atıldıktan sonra Meydan Şeyhi ve Hakem okçularla beraber meydana varıp en uzaktaki salkı düşmemiş oku tespit ederler.

 

 

3D HEDEF ATIŞLARI(HAYVAN HEDEFLERİ)

 

1-Tavşan 10 metre uzaklıkta olacak pualama 3-2-1 şeklinde yapılacak.

2-Tilki      15 metre uzaklıkta Puanlaam 3-2-1 şeklinde  yapılacak.

3-Alaca(Geyik)   25 metre uzaklıkta Puanlama 3-2-1 şeklinde yapılacak.

4-Ayı 35 metre uzaklıkta Puanlama   3-2-1 şeklinde yapılacak.

5-hayvan figürlü atışlarda her putaya 3 er ok atılacak olup toplamda 12 ok atılacaktır. Hedef vurulmasa da üst putaya veya diğer putaya atış yapılabilecektir.

 

 

PUANLAMA VE DERECELER

 

1-3D koşusu hayvan figürlü hedefler ve bireysel uzaklaşan(Vur –geç)hedef atılı  ile ferdi sabit puta koşusu( 90 Metre ) bir yarışmadır ve puanlara göre derecelendirmeleri üst puana göre yapılır (1,2,3 erkekler 1,2,3 Bayanlar 1,2,3 15 Yaş altı çocuklar  şeklinde derecelendirme yapılacaktır. Ayrıca yarışmalar ulusal ve uluslararası diye ayrılarak derecelendirme yapılacaktır.) Beraberlik halinde berabere kalan takımlar bir kez daha yarışacak, eşitlik bozulmazsa üst puta atışı yaptırılacaktır.

2-Ülkeler takım yarışmaları ve ulusal takım yarışmalarında   5 okla her isabetli ok 10 puan şeklinde yapılacaktır. Takımda 4 kişi olacaktır. Beraberlik halinde aynı puanı alan takımlar tekrar yarıştırılır. Beraberliğin devam etmesi halinde meydan şeyhi üst puta atışıyla beraberliğin bozulmasına karar verebilir. Derecelendirmeleri 1,2,3 seklinde yapılacaktır.

3-Menzil yarışmaları 50 libre altı ve limitsiz olarak yapılacaktır. Derecelendirmeleri 1,2,3 şeklinde ve ulusal ve uluslararası olarak ayrı yapılacaktır.

 

Manisa´nın Soma ilçesinde yaşanan elim maden kazası

Manisa´nın Soma ilçesinde yaşanan elim maden kazasında çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, onlarca madencimizin de mahsur kaldığını çok derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. .Manisa´da kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı, yaraları kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz.

Ahmet AYHANsoma_yas_manset

Gümüşyay Geleneksel Okçuluk Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı